Luật Đất Đai Và Các Quy Định Về Quyền Sử Dụng Đất, Bảo Lãnh Thế Chấp Và Đền Bù Khi Thu Hồi Đất Luật Đất Đai Và Các Quy Định Về Quyền Sử Dụng Đất
1.Luật đất đai 2.Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02-4-2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 3.Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ 4.Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT ngày 18-7-2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường 5.Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13-4-2005 của Bộ Tài nguyên ...
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
Được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006, là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các ...
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương VII
* 1 Điều 45. Căn cứ quyết định hình phạt * 2 Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự * 3 Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật * 4 Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự * 5 Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm * 6 Điều 50. Quyết định hình ...
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương VI
* 1 Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm * 2 Điều 42. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi * 3 Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh * 4 Điều 44. Thời gian bắt buộc chữa bệnh Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm Việc tịch thu, sung quỹ Nhà nước ...
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương V
Mục lục [ẩn] * 1 Điều 26. Khái niệm hình phạt * 2 Điều 27. Mục đích của hình phạt * 3 Điều 28. Các hình phạt * 4 Điều 29. Cảnh cáo * 5 Điều 30. Phạt tiền * 6 Điều 31. Cải tạo không giam giữ * 7 Điều 32. Trục xuất * 8 Điều 33. Tù có thời hạn * 9 Điều 34. Tù chung thân * 10 Điều 35. Tử hình * 11 ...
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương III
Bắt đầu từ điều 8 tới điều thứ 22. Quy định về các hành vi vi phạm và xử phạt đối với các đối tượng vi phạm bộ luật hình sự . Điều 8. Khái niệm tội phạm Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực ...
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/Chương II
Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Đối với người nước ...
Banner đối tác
Thanh lap cong ty tai Binh DuongThanh lap cong ty tai Binh DuongThanh lap cong ty tai Binh DuongThanh lap cong ty tai Binh DuongThanh lap cong ty tai Binh DuongThanh lap cong ty tai Binh Duong